Periton Diyalizi Nedir ?
Böbrek Yetmezliği tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemle karın boşluğuna bir kateter yerleştirilir. Periton diyalizinde periton boşluğu, periton zarı ve diyalizatlar kullanılmaktadır. Periton zarı, vücutta biriken toksik maddeleri karın boşluğunda bulunan diyalizata aktaran yarı geçirgen zar işlevini görür. Peritonun kullanılması ile bu adı almıştır. Kateterden verilen PD solüsyonları ile karın boşluğu doldurulur. PD solüsyonu burada birkaç saat kalır, bu işlem bekleme süresi olarak adlandırılır. Kandan zararlı madde ve fazla sıvılar karın boşluğundaki sıvıya geçer. Bekleme süresinin ardından, kullanılan PD solüsyonu boşaltılır ve yeni PD solüsyonu ile değiştirilir. Bu işleme değişim adı verilir ve günde 4-5 kez tekrarlanır. Bu sıvının boşaltılması ile vücutta biriken fazla sıvı ve zehirli maddeler vücuttan uzaklaştırılır.


(SAPD) Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi :

Hastanın vücut yapısına göre çocuklarda 100 - 1000 mL, yetişkin insanlarda 2000 - 2500 mL, kadar özel periton diyaliz solüsyonu karın boşluğuna verilir. Vücuda verilen solüsyon 4-6 saat kadar karın boşluğunda kaldıktan sonra yeni solüsyonla değiştirilir. Bu zaman süresince kanda bulunan üre, kreatinin gibi atık maddeler ve vücutta bulunan fazla sıvı, diyaliz solüsyonuna geçer. Karın boşluğuna diyaliz sıvısının verilmesi ve boşaltılması, yer çekimi ile gerçekleştirilir. Bu işleme "Diyaliz Torba Değiştirme İşlemi" denir. Diyaliz işlemi hasta tarafından günde 4-5 kez yapılır. Bu şekilde uygulanan periton diyalizine SAPD (Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi) denir.

(APD) Aletli Periton Diyalizi

Cihaz kullanılarak genellikle geceleri yapılır. Bu tedavi biçiminde, hasta yatmadan önce set ve solüsyon torbalarını periton diyalizi cihazına yerleştirir ve cihazını önerildiği şekilde programlar. Kişi uyurken gece boyunca (8-10 saat), cihaz karın boşluğuna PD solüsyonunu verir, bekletir ve boşaltır. Kişinin durumuna göre tedavide değişiklik yapılabilir.

Her iki tedavi şeklide normalde evde yapılır. İki tedavi türü arasındaki seçim, hastanın alışkanlıkları, yaşam tarzı ile tercihleri ve tıbbi durumuna göre değişir.